РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ

Адрес: пл. "Бански" 1, София 1000, България

Работно време: вторник-неделя, 10:00 – 18:00 ч., понеделник - почивен ден


Безплатни дни: първи и трети четвъртък от месеца.

Билети се продават до половин час преди края на работното време.

Информация: +359 (2) 985 44 55

Директор

д-р Венета Ханджийска-Янкулова
Тел.:  +359 2 983 37 55
director@sofiahistorymuseum.bg

Заместник-директор

инж. Борис Чилев
Тел.:  +(359) 2 983 21 60
boris.chilev@sofiahistorymuseum.bg

Връзки с обществеността

Ерина Кръстева
Тел.:  +(359) 2 983 52 35
erina.krysteva@sofiahistorymuseum.bg

Завеждащ научна, експозиционна и фондова дейност

Марияна Маринова
Тел.:  +(359) 2 983 15 26
mariyana.marinova@sofiahistorymuseum.bg

Научна библиотека

Кателина Салтирова-Павлова
Тел.:  +(359) 2 981 14 94
katelina.saltirova@sofiahistorymuseum.bg

Нумизматика

Марина Дойчинова
Тел.:  +359 2 981 47 10
numismatics@sofiahistorymuseum.bg

Главен счетоводител

Вяра Божинова
Тел.:  +(359) 2 983 53 51
vyara.bozhinova@sofiahistorymuseum.bg

Археологическо ниво, базилика Света София

Полина Стоянова
Тел.:  +(359) 2 980 53 13
polina.stoyanova@sofiahistorymuseum.bg

Началник отдел Недвижими културни ценности

арх.Любомир Петров
Тел.:  +(359) 889 19 20 03
kari_azarch@abv.bg

 

 
   
 

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter