Обекти на недвижимото културно наследство

Недвижимото културно наследство на София според пространствената си структура и териториален обхват се дели на единични и групови (комплекси, ансамбли и резервати). Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности са археологически, исторически, архитектурно-строителни, художествени, на градинско и парково изкуство, на урбанизма, културен ландшафт, етнографски и културни маршрути.

Собственици и заинтересовани лица могат да получат информация за статута на обектите на културното наследство в Научно-документалните архиви на ОКИ "Музей за история на София" и НИНКН, както и в техническите служби към общините, на чиято територия те са разположени.

Културното наследство в Столична община обхваща над 1720 обекти и териториални структури със статут на недвижимо архитектурно наследство, в това число:

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter