95 години от приемането на Закона за Столична община

13 Май 2017

На 13 май 2017 г. се навършват 95 години от приемането на Закона за Столична община. Как се развиват точно събитията...

В началото на 1922 г. БЗНС предприема сериозни опити за налагане на доминиращо влияние в ръководството на Столичната община. За целта е подготвен нов законопроект от Софийската земеделска дружба, който е внесен за обсъждане в Деветнадесетото обикновено народно събрание. След оживени дебати на 12 април 1922 г. парламентът гласува специален Закон за столичната община. Той е подписан от министъра на вътрешните работи и народното здраве Райко Даскалов и изпратен в двореца за утвърждаване. Документът е парафиран от цар Борис III, на 13 май 1922 г е обнародван в Държавен вестник и влиза в сила.

Законът до голяма степен копира устройството на френската столица Париж. Той разделя София на шест района, които избират кмет на района и двама негови помощници. Столичната община има един Централен съвет, едно Централно управление, шест районни съвета и шест районни управления. Централният съвет се състои от 31 членове. От тях 12 се назначават от министъра на вътрешните работи и народното здраве измежду избраните районни съветници, а 18 се пращат по избор от районните съвети. Кметът се назначава с царски указ по предложение от Министерския съвет също измежду избраните районни съветници. Той не е отговорен пред Централния общински съвет. Централният кмет се отстранява от длъжност с постановление на правителството и е изравнен по ранг с окръжен управител.

Според закона съществуващият дотогава общински съвет се разформирова и на негово място се назначава седемчленна комисия, начело с председател, назначен от министъра на вътрешните работи и народното здраве. Той е фактически кмет до провеждането на общинските избори, които трябва да се насрочат в рамките на три месеца.

Това са основните постановки в Закона за столичната община. Той е нагледен пример за узаконяване на държавното вмешателство в автономията на най-голямата българска община.

Ето защо през май 1924 г. новият кабинет на Демократическия сговор изменя Закона за столичната община. Вече Централният съвет избира кмета и помощниците му и може да ги бламира. Премахва се възможността правителството да назначава и да уволнява кмета на столицата. Времето на действие на евентуалната Централната седемчленна комисия се ограничава до един месец. По този начин голяма част от слабостите на закона за столичната община от 1922 г. са отстранени.

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter