Североизточната кръгла кула на ул. „Искър”

31 Август 2017

Североизточната кръгла кула на ул. „Искър” е част от Историко – археологическия резерват „Антична Сердика – Средновековен Средец“.

Намира се в сектора, където източната и северната крепостни стени се събират под ъгъл и принадлежи към най-ранния укрепителен пояс на града. Археологическата ценност е изграждана на няколко етапа.

Консервация на обекта е извършена в края на 50те год. на XXв.

Грижите на Регионален исторически музей – София за археологическия обект, са насочени към аварийната консервация на автентичните останки. След обстойни експертни проучвания и анализи беше установено, че са налице конструктивни проблеми (ерозирал разтвор, компрометиран оригинален строителен материал), довели до деформации на оригиналните зидове (свличания, пукнатини, обрушване на зидове). Чрез аварийните консервационно-реставрационните работи се цели предпазване на оригиналната субструкция от вредните атмосферни влияния.

Дейностите, свързани с аварийната консервация на археологическия обект се осъществяват от изпълнител, притежаващ необходимото разрешително за извършването им.

Североизточната кръгла кула е обект с висока степен на материална и визуална автентичност и Регионален исторически музей – София, воден от респект към оригинала, се стреми да запази недвижимата културна ценност за гражданите и посетителите на град София.

Фотодокументация – Архив на РИМ – София (преди консервация 2017 г.)

Фотодокументация – Архив на РИМ – София (по време на консервация 2017 г.)

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter