85 години от смъртта на Стоян Заимов (09.09.1932 г.)

02 Септември 2017

Стоян Стоянов Заимов (12.08.1853–09.09.1932) е участник в националноосвободителното движение, апостол на Априлското въстание 1876 г., просветен деец, общественик и писател. Той е роден в Чирпан, баща на генерал Владимир Заимов. Учи в класното училище в Стара Загора (1867-1869), където се запознава с Васил Левски и става член на тайния революционен комитет. Завършва педагогически курс в Пловдив през 1871 г. и е назначен за учител в мъжкото училище в Хасково. Участва в основаването на местния революционен комитет и е един от най-дейните му членове. През 1874 г. се установява в Румъния, където се запознава с Любен Каравелов, Христо Ботев и други видни представители на българската емиграция. Заимов е сред основателите на Гюргевския революционен комитет, който подготвя Априлското въстание. Определен е за главен апостол на ІІІ – Врачански революционен окръг. В началото на 1876 г. се прехвърля в България. След избухването на въстанието е заловен и получава смъртна присъда. По-късно тя е заменена с доживотно заточение в крепостта Акя, Северна Палестина.

Ст. Заимов е освободен по общата амнистия след Санстефанския мирен договор 1878 г. и се завръща в България. Завършва Педагогическия институт в Москва (1882). Близо 20 години е учител в Шумен, Варна, Кюстендил и София. Съставя учебници и методически ръководства, основава списание „Училищен преглед”. Заимов е убеден русофил и се обявява против политиката на Стефан Стамболов и на княз Фердинанд І. Заради тази позиция е подложен на преследване и е принуден да емигрира в Русия (1886-1887). През 1903-1908 г. е директор на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Участва активно в обществения и културния живот на страната. Ръководи поборнически дружества и комитети. Последните десетилетия от живота си прекарва в Плевен.

Ст. Заимов е един от основоположниците на българската модерна мемоарна традиция. Автор е на „Миналото. Белетристични и исторически очерци из областта на българските движения от 1870-1877 г.”, том І–ІV, „Васил Левски Дяконът. Кратка биография”, „Миналото. Етюди върху записките на Захари Стоянов”, „Светите места на признателна България – 2 части” и др.

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter