70 години от Димитровската конституция

04 Декември 2017

Навършват се 70 години от приемането на т. нар. Димитровска конституция (по името на Георги Димитров). Тове се случва на 4 декември 1947 г. Свиканото VI Велико народно събрание има за цел да приеме новия основен закон на страната, който да замени действащата до момента Търновска конституция.

Преобладаващото мнозинство от депутатите в парламента са представители на БРП /к/ (Българска работническа партия комунисти) и новата конституция е гласувана и приета с пълно мнозинство. Тя регламентира обществено-икономическите отношения в страната, които са наложени след политическата промяна, осъществена с Деветосептемврийския преврат през 1944 г.

Проведени са: национализация на промишлеността, банките, едрата градска собственост и пр., отнемане на имуществото на осъдените от Народния съд, коопериране на селското стопанство. Тези действия на отечественофронтовското правителство поставят новите икономически основи за развитието на българското общество. Основната цел на това общество трябва да бъде изграждането на социализма.

Според новата конституция, демокрацията в страната се изразява в утвърждаване на „диктатурата на пролетариата в съюз с трудещите се селяни”. Държавната собственост е преобладаваща, кооперирането на селското стопанство е повсеместно. Утвърждава се върховенството на държавната власт и държавните структури, а партията на комунистите е водеща и почти единствената политическа организация в страната.

Създават се условия за изграждане на политическа система, при която органите на комунистическата партия постепенно се сливат с държавните. Постепенно се формира култ към личността на първия партиен и държавен ръководител. С новата Димитровска конституция е разчистен пътя за създаване и укрепване на тоталитаризма в България.

 

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter