Разкриха нова част от антична Сердика

16 Декември 2017

Археолози от Регионален исторически музей-София разкриха нова част от северната стена на антична Сердика по време на спасителни разкопки на ул. „Екзарх Йосиф“. Трасето на стената в тази посока се предполага на база предходни проучвания още от първата половина на миналия век.

Укрепителното съоръжение тук е регистрирано с относително високо ниво на запазеност – на около 2 м под повърхността, под масивен пласт деструкции от съвременни строителни дейности. Крепостната стена достига до нас във вида си от VI в. след последното й преустройство при управлението на император Юстиниан (527–565). Тогава външно на първоначалния укрепителен пояс, дебел около 3 м, построен в техника opus mixtum (смесена тухлено-каменна зидария), е долепен втори, широк около 2 м, граден във височина от тухли, споени с розов хидрофобен хоросан. В основата на допълнителния пояс е положен един ред рустицирани каменни блокове.

            Новоразкритият участък от крепостната стена попада в зоната между североизточната кръгла кула, разположена на ул. Искър, и северозападната триъгълна кула, експонирана под бившия магазин „София“, на бул. „Мария Луиза“. Очаква се археологическите проучвания, които ще продължат още няколко месеца до пълното проучване на терена, да допълнят представата за фортификационното съоръжение по северната линия на стената, както и да допринесат за натрупването на още сведения относно нейната непосредствена околност във връзка с градоустройствените процеси в Сердика през късната античност, както вътре, така и извън основната укрепена площ.

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter