105 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА СОФИЙСКАТА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

21 Февруари 2018

През първото десетилетие на ХХ в. индустрията и търговията в България отбелязват бурно развитие. Това предопределя необходимостта от професионалната подготовка на необходимите специалисти. А това може да се осъществи само в специализирани учебни заведения.

Институционално търговската гимназия в София е създадена през 1912 г. по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско-индустриална камара. Първото заседание на учителския съвет е проведено на 01.09.1912 г. Поради тежките военни условия учебните занятия започват на 25.02.1913 г., когато с тържествен водосвет е открита първата учебна година. Първоначално училището се помещава в двуетажна постройка на ул. „Сан Стефано” № 23. От 1930 г. учебното заведение е преместено в специално построена сграда на ул. „Розова долина” № 1 в квартал „Лозенец”. Пръв директор на гимназията е видният столичен общественик и издател д-р Нейчо Иванов, който заема тази длъжност до 1946 г. За учители са привлечени университетски преподаватели – проф. Михаил Арнаудов, проф. Емануил Иванов и др. Първоначално в гимназията се приемат само момчета. В първия випуск са записани 117 ученици, разпределени в три паралелки. От 1931 г. започва прием и на девойки.

Търговската гимназия много бързо си извоюва авторитета на престижно столично училище. През следващите десетилетия тя претърпява редица реорганизации, откриват се различни курсове, въвеждат се нови учебни дисциплини, учредяват се ученически дружества. През всичкитке години на съществуването си гимназията оставя богати традиции в подготовката на специалисти със средно икономическо образование. През 1943 г. учебното заведение е разделено на две училища – Девическа търговска гимназия и Първа държавна мъжка образцова търговска гимназия. След това следват нови трансформации в наименованието, за да се стигне до 1999 г., откогато започва да се нарича Национална финансово-стопанска гимназия в София. През 2004 г. тя е асоциирана към Университета за национално и световно стопанство. В нея се подготвят кадри за всички сектори на икономиката. За осъществяването на практическите занятия на учениците са създадени учебно-тренировъчни фирми и ученически компании.             

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter