Статии филтрирани по дата: Януари 2017 - Общински културен институт Музей за история на София

ПОКАНА за участие в процедура за избор на асоциирани партньори за съвместно участие в процедура чрез подбор на проектни предложения ВG05М2ОР001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Публикувана в Новини

Махаил Иванов Герджиков е виден български общественик, деец на националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринско, публицист и анархист.

Публикувана в Новини

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ в качеството си на участник в проект „Национален център по музеология и туризъм“ отправя покана към жителите на общината, представители на научните среди, НПО и цялата общественост за публично представяне на проектното предложение на 20 януари 2017 г. от 13:00 ч.

Публикувана в Новини

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ в качеството си на участник в проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения Наследство БГ“ има удоволствието да покани жителите на общината, представители на научните среди, НПО и цялата общественост за публично представяне на проектно предложение на 20 януари 2017 г. от 11:00 ч.

Публикувана в Новини

Идеята за създаването на Инженерна работилница е на генерал Георги Вазов (брат на народния поет Иван Вазов) – началник на Инженерните войски през периода 1904–1909 г.

Публикувана в Новини

ПОКАНА за участие в процедура за избор на асоциирани партньори за съвместно участие в процедура чрез подбор на проектни предложения ВG05М2ОР001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Публикувана в Новини

Народният театър „Иван Вазов” е национален културен институт в областта на театралното изкуство. Сградата на театъра заема емблематично място в архитектурата на София. Решението за нейното изграждане е взето през 1903 г.

Публикувана в Новини

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter