Библиотека

Библиотеката на Музея за история на София е специализирана научна библиотека за служебно ползване с около 12 000 единици. Нейната дейност е насочена от една страна към обогатяване, опазване и популяризиране на книжната сбирка, а от друга – в подпомагане на основните дейности по проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на столицата и региона й.

Една от поредиците е "Книги, издавани в периода 1878 – 1900 г.". Това са книги с историческо, философско, литературоведско, политическо, икономическо, военно и др. съдържание. Всяка една от тях вече е библиографска рядкост. Повечето книги са реставрирани и подвързани.

Значително по-обемна и по-продължителна във времето е поредицата "Царски статистики". Тя дава информация за търговията, демографията, жилищния фонд, образованието, училищата, военния набор от последните десетилетия на ХІХ в. до средата на ХХ в.

Разнообразна информация за историята, архитектурата, благоустройството, институционалния живот и т.н. в столицата, библиотечната сбирка представя чрез поредицата "Издания на Столичната община". В нея са включени в. "Софийски общински вестник" 1891-1892 г.; 1914-1918 г., в. "Столичен общински вестник" 1925-1934 г., сп. "Сердика" 1937-1958 г., сп. "София" 1957-1991г., както и монографичните издания под надслов "Материали за историята на София" 1910-1943 г., кн.1-12.

Най-представителна е поредицата "Юбилейни книги и сборници". Интерес представляват Юбилейните книги на столицата от 1928 г. до 2000 г. Освен посочените поредици в библиотека са комплектовани стотици монографични произведения, албуми, каталози и корпуси, посветени на българската и столичната история, на институции, на бележити личности, на културни ценности в София, в различни региони на България, Балканите и Европа.

Старопечатни книги

Колекцията "Старопечатни книги" се състои от около 300 броя, представляващи издания, отпечатани преди Освобождението. Началото й е поставено в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ в. В колекцията е зачислен и един ръкопис от 1820 г. "Representan differentes nations du Levant,….en 1707-1708", P., 1714 г. e най-старата книга в сбирката. Тя представлява албум на левантийския костюм от Средновековието. Най-новите книги са от 1879 г. Съдържанието на колекцията е изключително разнообразно: книги със справочен и периодичен характер, с богословско и богослужебно, ученическо и образователно, историческо, художествено, етнографско, фолклорно и краеведско съдържание. Това са списания и книги, издавани в Цариград, Санкт Петербург, Москва, Земум, Крагуевац, Букурещ, Белград, Виена, Лондон.

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter