Издания

Музеят за история на София участва в изготвянето на разнообразни издания, посветени на културно-историческото наследство на столичния град и региона му. Преди всичко, това са многотомните и монографичните сборници, резултат от проучвания в София и Софийско във втората половина на ХХ в.

Сборници

 • сб. Сердика. Археологически материали и проучвания. С., 1964, т. І
 • сб. Сердика. Археологически материали и проучвания. С., 1989, т. ІІ
 • сб. Сердика – Средец – София. С., 1976, т. І
 • сб. Сердика – Средец – София. С., 1994, т. ІІ
 • сб. Сердика – Средец – София. С., 1997, т. ІІІ
 • сб. Сердика – Средец – София.София и нейното културно-историческо наследство. С., 2008, т. ІV.
 • сб. Сердика – Средец – София.Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи. С., 2010, т. V.

Книги

 • София - 120 години столица. Юбилейна книга. С., 2000 г.

  Sofia - 120 Years as Capital of Bulgaria. Jubilee Book. Sofia, 2001.

 • Митанов, П., О. Бенов. Превъплъщенията на гарнизонното стрелбище в София. С., 2006.

 • Градини на паметта. Каталог. С., 2008.

  Gardens of Memory. 80 Years of preserved Sofia History. С., 2008.

 • Ад. Филева, Борис Чилев и кол. Йозеф Обербауер 1854-1926. Следите на града. Каталог към едноименна изложба. С., 2010.

  Adelina Fileva, Boris Chilev ao. Josef Oberbauer 1854-1926. Town Traces. Sofia, 2010.

 • "Aвстрийски архитектурни влияния в София в края на XIX – началото на ХХ век", двуезичен каталог (бълг. и нем. ез.), 1во изд. – С., 1997; 2ро доп. изд. – С., 1998 г. Cътрудничество с Център по архитектурознание, БАН, Австрийски изследователски институт за Източна и Югоизточна Европа – Задгранично бюро София, Община Виена.

  Österreichische Architektureinflüsse in Sofia um die Jahrhunderwende. Die erste Auflage des Katalog 1997. Die 2.korregierte und erweiterte Auflage 1998 wurde mit freundliche Unterstützung der Auβenstelle Sofia des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts und der Gemeinde Wien herausgegeben.

 • Л. Стоилова, Г. Иванчева и кол. Хроника на едно забележително съзидание. Централните общински минерални бани в София. Хронология на проектиране и строителство. С., 2014.

Пътеводители:

Шалганов, К. Археологическите паметници в София. Пътеводител. С., ОП "Стара София" със Софийски исторически музей, 2011. 64 с.

Заслужават внимание и рекламните дипляни, свързани с историята на столицата. Част от тях са посветени на най-старите сгради и църкви в София (Ротонда "Св.Георги", Базилика "Св.София").

Каталозите и албумите представят изложби в столицата, страната и чужбина:

 • "София през погледа на художника", С., 1983г.,
 • "Сецесион в София", С., 1997 г.,
 • "Aвстрийски архитектурни влияния в София в края на XIX – началото на ХХ век", двуезичен каталог (бълг. и нем. ез.), 1-во. изд. – 1997; 2ро доп. изд., 1998 г. Cътрудничество с Център по архитектурознание, БАН, Австрийски изследователски институт за Източна и Югоизточна Европа – Задгранично бюро София.

Вестници и календари:

 • 120 години свободна София, Издаване на юбилеен вестник по случай 120 години от освобождението на София, 1878 г., 1998 г.
 • Календар за 1999 г. със забележителности от историята и културата на София.
 • Календар за 2000 г. със забележителности от историята и културата на София.
 • Календар за 2001 г. със забележителности от историята и културата на София.
 • Календар за 2014 г. посветен на базиликата "Св. София".

 

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter