Проекти

Тук са включени изследователски проекти, такива за консервационно-реставрационни дейности на движими и недвижими културни ценности, проекти за социализация на обекти на културното наследство и други. Изложбите можете да намерите в рубриката Изложби, а изданията – в Издания.

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА СОФИЯ

1997 Програма на ЕО «Рафаело» (проект 96/412166). Консервация и реставрация на Ротондата "Св. Георги" и околното пространство.
1998 Програма «Дигитален кадастър на недвижимите паметници на културата на територията на София и СО» в партньорство с ДАГ, София.
1999-2003 Общ устройствен план на София. Разработване на система «Културно-историческо наследство» в партньорство с ОП «Софпроект - ОУП».
1999 Европейски награди за културно и природно наследство "Хенри Форд", България. «Проект за експониране на триъгълната кула от укрепения град "Сердика-Средец».
1999 Европейски награди за културно и природно наследство "Хенри Форд", България. «Проект за експониране на "Софийски централни гробища".
2000 Проект "Сърцето на града" - експониране на археологическо ниво на "Сердика-Средец". Програма на ЕС "Culture 2000".
2001 Европейски награди за културно и природно наследство "Хенри Форд", България. "Църква "Успение Богородично", Драгалевски манастир. Реставрация и експониране на стенописи от ХV в. и ХVІІ в.".
2001 "Инсталации и оборудване за експониране на археологическото ниво под базилика "Св.София" по проект «Японски награди за подпомагане на културно-историческото наследство».
2001 "Инсталации и оборудване за адаптация на Цетрална минерална баня за музей и хидротерапевтичен център по проект «Японски награди за подпомагане на културно-историческото наследство».
2003 Проект APPEAR, ЕС, Включване на "Източна порта на Сердика", в добрите практики за експониране на археологическо наследство в Европа.
2003-2009 Регионална програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа. Консервация, реставрация и експониране на археологическото ниво под базиликата "Св. София». Идеен проект.
2003-2009 Регионална програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа. Експониране на «Триъгълната кула от северната порта на укрепения град Сердика». Идеен проект.
2003-2009 Регионална програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа. Консервация, реставрация и експониране на стенописна украса в храм "Св.Николай Мирликийски", Сеславски манастир. Идеен проект.
2006 Проект "София в образи" в сътрудничество с БАН, Национална художествена галерия и Софийска градска галерия.
2007 Програма към ОУП/София, "Подземна урбанизирана среда" – Археологическо наследство на София, в партньорство с ОП "ОУП на София".
2008 Проект за консервация и реставрация на каменна пластика на Докторски паметник в София, с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура", СО.
2009 Проект "Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма" по оперативна програма «Регионално развитие».
2009 Програма INTERREG IV, партньорство с Република Кипър.
2009 Проект за консервация, реставрация на Руски паметник и градината около него в София, с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура".
2010 Проект за консервация и реставрация на Паметника на Освободителите «Александър II", пл. "Народно събрание", София.
2010 Проект за експониране на църква «Свети Спас» под Булбанк, по «Норвежка програма за опазване на културно наследство».
2010 Проект «Създаване на информационна система за отчет на недвижимото културно наследство на триторията на София и СО», в партньорство с «ГИС-София».
2011-2013 Проект «ATRIUM» - културни маршрути в София по обектите на тоталитарната архитектура, ЕС в партньорство с община Форли, Италия.
2010, 2011, 2012, 2013 Столична програма «Култура», партньорство в проекти: «Алея на бележитите българпи» в резерват на градинското и парково изкуство «Борисова градина». паметник на «Цар Освободител», «Докторски паметник», «Руски паметник» и «Триъгълна кула на Сердика».

РЕСТАВРАЦИОННО-КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

1995-2014 Адаптация, консервация, реставрация и експониране на Централна минерална баня с фунциите на Музей за история на София.
1995-2000 Консервация и реставрация на Ротондата "Св. Георги" в двора на хотел «Балкан»/»Шератон».
1998-2000 Експониране на околното пространство при Ротонда «Свети Георги» в двора на хотел «Балкан»/»Шератон».
2003-2004 Благоустройство и експониране на площад «Бански» по програма «Красива България».
2004-2005 Консервация, реставрация и експониране на турска баня до Баня баши джамия, по програма «Култура», СО.
2009 Консервация и реставрация на монумент «Докторски паметник» и околното пространство по програма «Култура» на СО.
2010 Консервация и реставрация на манумент «Руски паметник» и околното пространство.
2010 Консервация и експониране на монумент «Братска могила» в парк «Борисова градина».
2010 Консервация и експониране на монумент-костница на бул. «Черни връх».
2011 Консервационно-реставрационни работи на Северната триъгълна кула от Историко-археологическия резерват "Сердика-Средец", по програма "Култура", СО
2011 Консервация и експониране на паметника на Незнайния войн.
2011 Почистване, консервация и реставрация на паметниците от «Алеята на бележитите българи» в Борисовата градина, с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура", СО.
2012-2013 Консервация, реставрация и експониране на турска къща и мост в землището на кв. Долни Богров, СО.
2013 Аварийна консервация на археологически разкопки при Западна порта по програма «Култура», СО.
2013 Консервация и реставрация на Баня баши джамия.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

1998-1999 Сътрудничество на ГИС при подготовката за изработване на дигитален кадастър на недвижимите паметници на културата на територията на Столична община.
1999-2003 Участие в изработването на концепция за развитие на системата КИН към Общия устройствен план на София и Столичната община.
2011 АТРИУМ, международен проект на сътрудници на НИНКН, с финансова подкрепа от ЕК. Съдействие с материали и съвместна дискусия за паметниците на тоталитаризма в София (14.10.2011 г.).
2013 100 години Централни общински минерални бани в София. Проучване и подбор на материали за юбилейна изложба, съвместно с Отдел "Държавен архив", Дирекция "Централен държавен архив" и Регионален държавен архив (РДА) - София, Държавна агенция "Архиви".

CD/DVD

2007 2007 София – Една дълга история/Sofia – A Long Story. Двуезичен (българо-английски) DVD с аудио-визуална анимация за хилядолетната история на град София и неговия музей.

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

2005 София и нейното културно-историческо наследство. София, Гарнизонно стрелбище, м. октомври, 2005 г.
2008 Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи. Столичната библиотека, зала "София", 05-07.11.2008 г.
2008 От традицията към бъдещето/From Tradition To The Future. Българо-японски семинар. София, Централна общинска минерална баня, 28.08.2009 г. Организатори: ОП "Стара София" със СИМ, Етнографски институт с музей, БАН.
2009 Италиански фестивал в България организиран от Италианския институт за външна търговия / Italian Festival in Bulgaria. София, Централна общинска минерална баня, 23.05.-12.06.2009 г.

РЕСТАВРАЦИЯ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

1992 Реставрация на музейна колекция от антични и стари оръжия.
2004 Реставрация на мебелна гарнитура от дома на един от първите кметове на София след Освобождението.
2007-2008 Седем етапа на реставрация на двустранно, изцяло позлатено писалище с дърворезби.
2010-2012 Реставрация на шаси и купе на първия царски автомобил Mercedes Simplex 40 hp.

Последвайте ни

Актуално

Ретро кафене

Нашите галерии

Книга за гости

qr code

Newsletter