Items filtered by date: Monday, 13 March 2017 - Общински културен институт Музей за история на София
Monday, 13 March 2017 00:00

SEMINAR

REGIONAL HISTORY MUSEUM - Sofia will host the final seminar of the project "Ancient History of Sofia, heritage accessible to all." It will be held on 16-17 March 2017. The seminar will be followed by a press conference and opening of a exhibition.

Published in Events
Monday, 13 March 2017 00:00

СЕМИНАР

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ ще бъде домакин на заключителния семинар по проекта "Античната история на София, културно-историческо наследство достъпно за всички". Той ще се проведе на 16–17 март 2017 г. Семинарът ще бъде последван от пресконференция и откриване на изложба.

Published in Събития

Follow us

Retro Cafe

Our Galleries

Newsletter